B3. Analiza i synteza wzrokowa

Analiza i synteza wzrokowa: procesy dokonujące się na poziomie mózgowym obejmujące rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego (ilustracja, wyrazy)  w celu budowania całości obrazu.