B2. Porównywanie wielkości i liczebności

Wspomaganie dziecka w rozwijaniu umiejętności liczenia to także zachęcanie go do porównywania liczebności zbiorów. Dziecko może określić, w którym zbiorze znajduje się więcej elementów po przeliczeniu przedmiotów w obu zbiorach. Może także każdemu elementowi z jednego zbioru przyporządkować po jednym elemencie z drugiego zbioru, układając je w pary jeden przy drugim lub kładąc jeden na drugim. Najlepiej gdy stosuje obie te metody. Sytuacji sprzyjających sprawdzaniu, czy jest tyle samo oraz określaniu, czego jest więcej a czego mniej jest równie dużo jak tych, w których możliwe jest przeliczanie przedmiotów.

Żródło: juzwiem.edu.pl