B2. Porównywanie wielkości i liczebności

Gry wspomagające rozwój umiejętność porównywania wielkości i liczebnosci:

Wspomaganie dziecka w rozwijaniu umiejętności liczenia to także zachęcanie go do porównywania liczebności zbiorów. Dziecko może określić, w którym zbiorze znajduje się więcej elementów po przeliczeniu przedmiotów w obu zbiorach. Może także każdemu elementowi z jednego zbioru przyporządkować po jednym elemencie z drugiego zbioru, układając je w pary jeden przy drugim lub kładąc jeden na drugim. Najlepiej gdy stosuje obie te metody. Sytuacji sprzyjających sprawdzaniu, czy jest tyle samo oraz określaniu, czego jest więcej a czego mniej jest równie dużo jak tych, w których możliwe jest przeliczanie przedmiotów.

Żródło: juzwiem.edu.pl
Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qt"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/cubes1.png" title="B2. Porównywanie wielkości i liczebności" width="150" height="150" /></a>