System Klasyfikacji Umiejętności

System Klasyfikacji Umiejętności (SKU) to autorski projekt ekipy edugracji: jest to graficzny zbiór ikon, wzorowany na systemie PEGI, mający na celu pomoc w zdobyciu informacji o umiejętnościach rozwijanych w grach dla dzieci i młodzieży. W obecnej chwili składa się on ze znaków (umiejętności) pogrupowanych w 8 grup rozwojowych.

System ten jest ułatwieniem dla rodziców szukających gier rozwijających konkretne umiejętności, wspomaga świadomy wybór w terapii i edukacji.

Dla wydawcy jest możliwością podkreślenia pozytywnego oddziaływania gier i zabawek, skondensowania informacji o ich edukacyjnych możliwościach.

Wraz z serwisem grypingwina.pl udostępniamy bezpłatne narzędzie do wyszukiwania gier planszowych wspierających rozwój konkretnych umiejętności podczas rozgrywek.

Ponieważ na rynku dostępne są gry i pomoce dydaktyczne specyficzne dla języka polskiego i nieznane poza granicami naszego kraju, włączamy je do SKU przy pomocy strony hurtowni „ROST”, dziękujemy za udostępnienie!

Sam system będzie rozszerzany o kolejne moduły i umiejętności.


A. Język i komunikacja


 

B. Matematyka i logika


 

C. Pamięć, uwaga, zmysły


 

D. Przestrzeń i czas


 

E. Psychomotoryka


 

F. Umiejętności społeczne


 

G.Zarządzanie


 

H. Wiedza przedmiotowa


 


System Klasyfikacji Umiejętności powstał w celu oznaczenia gier tak, by ułatwić dobranie ich według potrzeb terapeutycznych i rozwojowych. Ma zadanie dokładniejszej analizy treści zawartej w grach planszowych, tak by rodzic mógł dobrać tytuł pod konkretne potrzeby dziecka, a wydawca mógł dokładniej podkreślić pozytywne działanie gry.


System Klasyfikacji Umiejętności jest udostępniony darmowo na licencji CC 3.0
Grafiki użyte pochodzą ze strony http://game-icons.net/ i są udostępnione na licencji CC BY 3.0