SKU:

A. Język i komunikacja

B. Matematyka i logika

C. Pamięć, uwaga, zmysły

D. Przestrzeń i czas

E. Psychomotoryka

F. Umiejętności społeczne

G.Zarządzanie

H. Wiedza przedmiotowa


<img class=”aligncenter wp-image-2559″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukaszarr.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sA"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/castle.png" title="H1. Historia" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sC"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/wheat.png" title="H2. Przyroda i biologia (Fauna)" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sE"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/globe.png" title="H3. Geografia" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sG"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/erlenmeyer.png" title="H4. Chemia" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sI"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/quill-ink.png" title="H5. Literatura" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sK"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/quicksand-2.jpg" title="H6. Fizyka" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sM"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/dinosaur-bones-3.jpg" title="H7. Paleontologia" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2552″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukaczer.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-ss"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/checklist.png" title="G1. Hierarchizacja celów" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-su"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/time-bomb.png" title="G2. Odraczanie nagrody" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sw"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/cycle1.png" title="G3. Wykrywanie ciągów przyczynowo-skutkowych" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sy"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/piggy-bank1.png" title="G4. Zarządzanie budżetem" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2558″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukaroz.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rE"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/treasure-map1.png" title="F1. Określanie celów i ich realizacja" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-si"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/telepathy.png" title="F2. Empatia i współodczuwanie" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sk"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/two-shadows.png" title="F3. Kooperacja i współpraca" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sn"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/cowled1.png" title="F4. Ukrywanie zamiarów" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-sp"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/shaking-hands.png" title="F5. Zdolności negocjacyjne" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2557″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukajzie.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rs"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/juggler.png" title="E1. Zręczność" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-ru"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/jump-across1.png" title="E2. Kontrolowanie ruchów ciała" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rw"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/archery-target.png" title="E3. Celność" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-ry"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/tower-fall.png" title="E4. Konstrukcja i rekonstrukcja" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rA"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/thor-fist.png" title="E5. Refleks" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-u6"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/pencil.png" title="E6. Rysowanie" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2556″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukajpur.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rg"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/glowing-hands.png" title="D1. Rozwijanie lateralizacji" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-ri"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/pollen-dust.png" title="D2. Następstwa czasowe" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rk"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/eclipse.png" title="D3. Cykliczność" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rm"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/maze1.png" title="D4. Rozwijanie orientacji przestrzennej" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-ro"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/watch.png" title="D5. Czytanie zegara analogowego" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-rq"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/horizontal-flip.png" title="D6. Chronologia" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2555″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukajnieb.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-r6"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/brain1.png" title="C1. Zapamiętywanie" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-r8"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/sunglasses.png" title="C2. Spostrzegawczość" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-ra"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/trade1.png" title="C3. Rotacja przestrzenna obrazów" width="150" height="150" /></a>

<a href="http://wp.me/P5E12y-rc"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/invisible.png" title="C4. Użycie zmysłów innych niż wzrok" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-re"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/magnifying-glass.png" title="C5. Dedukcja" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2553″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukaj-pom.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qp"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/dozen.png" title="B1. Łączenie liczb i ilości" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qt"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/cubes1.png" title="B2. Porównywanie wielkości i liczebności" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qv"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/duality2.png" title="B3. Analiza i synteza wzrokowa" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qU"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/linked-rings1.png" title="B4. Sortowanie/dzielenie na zbiory" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qW"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/perspective-dice-six-faces-random1.png" title="B5. Prawdopodobieństwo" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qY"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/jigsaw-box1.png" title="B6. Geometria" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-r0"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/load.png" title="B7. Programowanie" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-r2"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/pawn.png" title="B8. Optymalizacja" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-r4"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/inner-self.png" title="B9. Arytmetyka" width="150" height="150" /></a>


<img class=”aligncenter wp-image-2554″ src=”http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2018/01/szukaj-zól.jpg” alt=”” width=”375″ height=”150″ />

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-q0"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/conversation1.png" title="A1. Poszerzanie zasobów słownictwa" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-q4"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/drama-masks.png" title="A2. Komunikacja niewerbalna" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-q7"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/love-howl.png" title="A3. Komunikacja wizualna" width="150" height="150" /></a>

Kod do wstawienia na stronę:
<a href="http://wp.me/P5E12y-qa"> <img src="http://www.edugracja.pl/wp-content/uploads/2015/07/open-book.png" title="A4. Ortografia" width="150" height="150" /></a>